Search

Barracuda Mail Nordic - Free Format -

Email marketing - Professional newsletters - High tech mail delivery system for Nordic users Barracuda mail will process your data, create professional newsletters and send them "branded" with a high delivery rate to your members/customers. You easily follow the statistics and sales in zanox interface. Monetize through Email marketing at its best with satisfied customers - Join today!

*ENGLISH* Barracuda mail is a software dedicated to improve delivery rates when sending newsletters and through advanced and long term statistics get identified and satisfied customers. Barracuda mail has an intelligent statistic system that easily segment the receivers in new groups according to their actions when reading, clicking and buying from your links in your newsletter sent from Barracuda. The groups can then be identified as one or several categories of interests and a obvious receiver of selected/personalized offers. Email marketing ads customer knowledge equals satisfied customers. Simple mathematics – welcome to join! ---- *NORWEGIAN* Barracuda Mail er en programvare som er laget for å øke leveringsmengden ved sending av nyhetsbrev, og sikre identifiserte og fornøyde kunder gjennom avansert og langsiktig statistisk vitenskap. Barracuda Mail har et intelligent statistikksystem som enkelt deler mottakerne inn i nye grupper basert på hva de gjør når de leser, klikker og kjøper via lenkene i ditt nyhetsbrev sendt fra Barracuda. Gruppene kan deretter identifiseres som én eller flere interessekategorier og en åpenbar mottaker av utvalgte/personlige tilbud. E-postmarkedsføring gir kunder kunnskap som igjen gir tilfredse kunder. Enkel logikk – bli med på laget! ---- *FINNISH* Barracuda-postiohjelmisto on tarkoitettu parantamaan toimitustehokkuutta uutiskirjeiden lähetyksessä sekä saavuttamaan yksilöityjä ja tyytyväisiä asiakkaita edistyneiden ja pitkän ajanjakson tilastotietojen ansiosta. Barracuda-postiin sisältyy älykäs tilastotietojärjestelmä, joka segmentoi vastaanottajat helposti uusiksi ryhmiksi sen mukaisesti, miten he toimivat lukiessaan, napsauttaessaan tai tehdessään ostoksia Barracudasta lähettämässäsi uutiskirjeeseessä olevien linkkien kautta. Ryhmät voidaan sitten yksilöidä yhdeksi tai useammaksi kiinnostavaksi kategoriaksi, joille voidaan lähettää valikoituja/räätälöityjä tarjouksia. Sähköpostimarkkinointi lisää asiakkaiden tietämystä ja tarkoittaa tyytyväisiä asiakkaita. Yksinkertaista matematiikkaa – tervetuloa mukaan!
To buy an Application please login here:


Application T & C
Details
Format: - Free Format -
Widget width: 0
Widget height: 0
Developer: Media by Gordon G. AB
AdRank:
Version: 1.0.0
Application type: Software as a Service
Video URL:
Programming language: PHP
Ratings: Average (1 Ratings):
Pricing:
50.0 %
Comments
29.11.12 by OGÜN DEMİRCİ: